Chaty a pozemky

 

Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky - CENNÍK

 

- vecné bremeno za elektrickú prípojku pre nečlena urbáru: 10€/m2

- vecné bremeno za elektrickú prípojku pre člena urbáru jednorázove a nezávisle od výmery vecného bremena: 10€

- Nájomné za m2 zastavaného pozemku pre člena urbáru: 0,50€/m2

- Nájomné za m2 zastavaného pozemku pre nečlena urbáru: 1€m2

- Nájomné za m2 vymeraného nádvoria pre člena urbáru 0,03€/m2

- Nájomné za m2 vymeraného nádvoria pre nečlena urbáru: 0,30€m2

- Nájomné za m2 prenajatých pozemkov (pasienky): súťaž

- Nájomné za m2 prenajatých pozemkov pre nečlena urbáru na prístupovú cestu k pozemkom 0,15€/m2

 

 

Usmernenie k oploteniu pozemkov:

Výbor PS schválil dňa 1.12.2022 nasledovné usmernenie týkajúce sa oplotenia pozemkov:

 

  • Výbor súhlasí s ohraničovaním svojich prenajatých pozemkov jednotlivým chatárom výhradne výsadbou stromčekov rastúcich bežne v danej oblasti (smrek, borovica, jedľa, borievka...) Ak dôjde k vzájomnej dohode susedov, tak tieto stromčeky môžu byť vysadené na hranici medzi pozemkami.
  • Ak ku takejto dohode nedôjde, musia byť stromčeky vysadené na pozemku záujemcu o tento druh oplotenia a to najmenej 1m od spoločnej hranice. V takomto prípade však musí byť šírka plota smerom k susedovi max. 0,5m a to preto, aby mohol strihať záujemca o oplotenie tento plot zo svojho pozemku.
  • V obidvoch prípadoch je povolená výška stromčekov max. 1,5m. Tieto musí strihať ten, kto stromčeky vysadil.
  • Oplotenie zo stromčekov musí byť vysadené aj od hranice cesty minimálne 2m. Po ostrihaní konárov musí byť voľná plocha na uloženie inžinierskych sietí medzi cestou a oplotením minimálne 1,5m.
  • Za nedodržanie týchto podmienok môže byť uložená porušovateľovi pokuta vo výške 200€ a na jeho náklady môže byť pri opakovanom porušení oplotenie odstránené. 

 

Výbor súhlasí s ohraničovaním svojich prenajatých pozemkov jednotlivým chatárom výsadbou stromčekov rastúcich bežne v danej oblasti (smrek, borovica, jedľa, borievka...) Ak dôjde k vzájomnej dohode susedov, tak tieto stromčeky môžu byť vysadené na hranici medzi pozemkami. 
Ak ku takejto dohode nedôjde, musia byť stromčeky vysadené na pozemku záujemcu o tento druh oplotenia a to najmenej 1m od spoločnej hranice. V takomto prípade však musí byť šírka plota smerom k susedovi max. 0,5m a to preto, aby mohol strihať záujemca o oplotenie tento plot zo svojho pozemku.
V obidvoch prípadoch je povolená výška stromčekov max. 1,5m. Tieto musí strihať ten, kto stromčeky vysadil.
Oplotenie zo stromčekov musí byť vysadené aj od hranice cesty minimálne 2m. Po ostrihaní konárov musí byť voľná plocha na uloženie inžinierskych sietí medzi cestou a oplotením minimálne 1,5m.
Za nedodržanie týchto podmienok môže byťuložená porušovateľovi pokuta vo výške 200€ a na jeho náklady môže byť pri opakovanom porušení oplotenie odstránené. 

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode