Výbor spoločenstva

Ivan Hollý - predseda
ivanholly1@centrum .sk 
tel.: 0904 891 537
 
Pavel Rumanský - štatutár
 rena23@hotmail.co.uk
tel.: 0905 545 338
 
Ing. Štefan Repa
stefan.repa@svp.sk
tel.: 0903 806 631
 
Mgr. Pavol Tomčík - podpredseda
tomcikpavol@gmail.com
tel.: 0905 472 392
 
Ing. Mária Skubíková - pokladníčka
skubikova.maria@gmail.com
tel.: 0902 212 126
 

Dozorná rada

Ing. Jozef Kasanický - predseda
jkasanicky@gmail.com
tel.: 0907 841 800

Ján Kubáň
tel.: 0948 005 187
 
Lukáš Skubík
tel.: 0918 348 405


Odborný lesný hospodár

Ivan Gašinec
tatraforest@mail.t-com.sk
tel.: 0903 464 641       

 

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode