Info o PS Svätý Kríž

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž je spoločenstvo spoluvlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle § 8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva KU Svätý Kríž :

č. LV: 427, 737, 881, 961, 1367 a 1437  

Podľa kultúr:

Lesné pozemky:                                    40,5800 ha  

Nepoľnohospodárske pozemky:           103,4300 ha  

Spolu pozemky:                                    144,0158 ha

Celková výmera pozemkového spoločenstva: 144 ha 01 árov 58m2

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných spoluvlastníkov: 10.252 hlasov

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti s ktorými nakladá SPF podľa § 10: 4.159 hlasov

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti spolu: 14.411 hlasov

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode