Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 9.11.2014

12.11.2014 12:29

 

 

 

UZNESENIE

 

Zo zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž, konaného dňa 9.11.2014 o 13.30 v Kultúrnom dome vo Svätom Kríži

 

 

 

ZHROMAŽDENIE berie na vedomie:

 • Oboznámenie o činnosti Výboru PS Sv. Kríž od ustanovujúceho zhromaždenia

 • Oboznámenie o lesohospodárskej činnosti

 • Oboznámenie o stave finančných prostriedkov PS Sv. Kríž

 • Oboznámenie o výsledkoch Delimitačnej komisie pri delení majetku PS Obce Sv. Kríž

 • Oboznámenie o novej webovej stránke spoločenstva

 • Oboznámenie členov PS Sv. Kríž o stave v riešení zmlúv a pozemkov pod chaty

 • Správu Dozornej rady PS Sv. Kríž

 

 

 

 

ZHROMAŽDENIE schvaľuje:

 • Voľbu nových členov Dozornej rady PS Sv. Kríž

 • Zvolenie Jána Repu za člena DR PS Sv. Kríž

 • Dvoch ďalších členov na druhé čiastkové zhromaždenie, ktorí nemali dostatočný počet hlasov v I. kole. Peter Kubáň- 4.333 hlasov a Milan Matejka- 4.142 hlasov

 

 

 

 

 

ZHROMAŽDENIE ukladá:

 • Vyriešiť majetko- právne vysporiadanie pozemkov pod chatami- zastavané plochy a užívané plochy okolo chát v zmysle zákona č. 97/2013,

 • usporiadať zmluvné vzťahy okolo prenájmov iným inštitúciám (vecné bremená, cesty, elektroprípojky, vodovod...)

 • Prekontrolovať podielové listy a viesť ich presnú evidenciu

 

 

 

 

....................................................................

Peter Kubáň- predseda Návrhovej komisie

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode