Zápisnica z II. Valnej hromady zo dňa: 1.10.2015 o 16.00

20.10.2015 13:25

Zápisnica z II. Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 1.10.2015 o 16.00

 

 

Program schôdze :

1, Otvorenie – oboznámenie s programom

2, Voľba komisii - /mandátnej, návrhovej a volebnej/

3, Schválenie programu

4, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej hromady

5, Návrh plánu činnosti spoločenstva pre rok 2015/2016

6, Rôzne

7, Diskusia

8, Uznesenie

9, Záver


 

Zápisnica:

  1. Otvorenie, Záver- Valnú hromadu otvoril predseda spoločenstva Ing. Repa s 20 minútovým meškaním oproti úradnému začiatku, pretože sa čakalo, či niekto na Valnú hromadu príde. Keďže sa ani do tohto času nikto nedostavil a na sedení boli prítomní iba členovia výboru spoločenstva Ing. Repa Štefan, Ing. Skubíková Mária a Mgr. Pavol Tomčík, Valnú hromadu predseda spoločenstva následne ukončil.

 

 

 

 

Zapísal Mgr. Pavol Tomčík

V Svätom Kríži dňa 1.10..2015

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode