Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 1.2.2016 o 18.00

01.02.2016 21:34

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 1.2.2016 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Španko Jaroslav, Košo Rastislav

Ospravedlnený: nikto

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- neprítomný- ospravedlnení- Kubáň Peter, Kasanický Jozef

Neprítomní a neospravedlnení: Matejka M., Repa J.

Hostia- nikto

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 1.2.2016 o 18.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

2. Informácie o finančnom hospodárení za rok 2016, Pokladňa / Skubíková /

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

4. Lesohospodárska činnosť plán na rok 2016 /Košo/

5. Nájomné zmluvy / Repa /

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

 

Hlasovanie: Prítomní 7 ZA: 7 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

2. Informácie o finančnom hospodárení za rok 2016, Pokladňa / Skubíková /- v pokladni je ku 31.12.2016- 184,85€.

 

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/

6. 27.1.2016 Ing. Gašinec- fa za OLH 2015 - 12€

 

 

 

 

4. Lesohospodárska činnosť /Košo/- .na jar 5.000ks stromkov sa vysadí, ochrana kultúr, ak prejdu eurofondy, všetko sa prehodnotí. Stromky má zabezpečené od Šimka- ceny tie isté ako vlani.

 

5. Zmluvy s chatármi/Repa/

- Chatárom nad Chmúrom sa posiela spoločný list a do 19.2.2016 sa majú k zmluvám vyjadriť a následne podpísať.

- Noví chatári (tí, čo ešte nezačali stavať- posledné povolenia)- zmluvy sú pripravené na podpis. Platí na 10 rokov a ak dovtedy skolaudujú, tak sa im predĺži na 99 rokov. Budú platiť 40€ mesačne a po skolaudovaní budú platiť aj za priľahlé pozemky a nádvoria 0,03€/m2. Do konca februára 2016 môžu podpísať všetci. Výbor sa dohodol, že kto nepodpíše Nájomnú zmluvu do konca roku 2016, bude zo zoznamu čakateľov vyradený.

- starí chatári – problém je iba p. Vitáliš- výbor sa rozhodol, že si má urobiť Geometrický plán, pretože sa merania p. Vitáliša a Výboru PS Sv. Kríž nezhodli.

 

Hlasovanie: Prítomní 7 ZA: 7 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

 

6. Diskusia- Tomčík- Výrub medzi Krížom a Laziskom by urobil Vozár. Zaplatí si žiadosť 100€ a vysadí za to 500ks stromkov. Hranice nech si p. Vozár zameria cez GPS, aby nedošlo k nedorozumeniu a nevypílili sa konáre mimo pozemku.

 

Hlasovanie: Prítomní 7 ZA: 7 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

7. Uznesenie

 

8. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 22.2.2016 o 18,00.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 1.2.2016 o 20,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode