Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 13.4.2015 o 18.00

16.04.2015 09:57

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 13.4.2015 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ing. Mária Skubíková, Ján Kubáň, Droppa Zdenko.

Revízna komisia- nebol nikto

Hostia- Nikto

Program na výborovú schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 13.4.2015 t.j. v pondelok o 18.00 hod vo Svätom Kríži:

PROGRAM:

1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia / Repa, /

 

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /

 

4. Rôzne

5. Určenie úloh

 

6. Záver

1. Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal hlasovať kto je za program, ktorý bol prečítaný

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Následne odovzdal slovo predsedovi spoločenstva.

2. Štefan Repa - PLNENIE ÚLOH Z MINULÉHO OBDOBIA- informoval o tom, že

- Pokladňa: 48.010€ je stav na účte

- Pripravil Daňové priznanie na Obec za PS Svätý Kríž vo štvrtok príde na OU Sv. Kríž odovzdať ho.

- V stredu bude stretnutie s Ing. Pavlíkom- výbor navrhuje vyberať nájomné pre nových záujemcov o pozemky od 1.1.2016.

- Predseda sa podujal vybaviť cestu k chatám ako lesnú cestu. Radil sa o tom aj s p. Brziakom so stavebného úradu.

- Vyzval Rasťa Koša, aby do konca apríla vypílil stromy, ktoré sú v ceste k novým chatám

- Stano Šimko začne sadiť stromky tento týždeň

- nedoriešená Baďová- Skubíková doniesla dedičstvo. Matejka sľúbil, že to po zapojení internetu to pozrie. Skubíková povedala, že treba prepočítať aj Vladimíra Baďa.

2. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /- OU L. Mikuláš- pozemok pod cestu (Števlík), Tunega Miroslav- žiadosť o prepísanie zmluvy na výstavbu chaty po nadobudnutí podielov.

3. Rôzne

4. Prijatie úloh

5. Záver- následne predseda schôdzu ukončil.

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 27.4.2015 t.j. pondelok o 18.00

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 13.4.2015 o 19,00

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode