Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 13.6.2016 o 19.00

14.06.2016 14:36

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 13.6.2016 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Košo Rastislav, Kubáň Ján

Ospravedlnený: Droppa Zdeno

Neospravedlnený: Španko Jaroslav,

Revízna komisia- Kubáň Peter,

Neprítomní a neospravedlnení: Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Hostia- Halahija- požiarny technik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Protipožiarne opatrenia./ Repa, bezpečnostný technik /

3. Došlá a vyšlá pošta./Tomčík/

4. Lesohospodárska činnosť./Košo/

5. Rôzne

6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

 

Hlasovanie: Prítomní 5 ZA: 5 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

2. Požiarna ochrana- požiarny technik p. Halahija- lesné porasty a TTP si vyžadujú určité povinnosti, udržiavať lesné porasty tak, aby mohli hasiči včas a rýchlo zasiahnuť. Potrebuje určité dáta a podklady a na základe toho určí, čo všetko je potrebné v našom urbáre vykonať. Upozornil na skutočnosť, že je potrebné k určitým povinnostiam zaviazať aj chatárov. Upozornil na nutnosť zriadenia hliadok a následných kontrol. Odporučil zriadenie organizovaných ohnísk. Za vypracovanie dokumentácie chce 100€ jednorázovo. Tomčík dal hlasovať za to, či výbor súhlasí, aby to vypracoval p. Halahija za 100€.

 

Hlasovanie: Prítomní 5 ZA: 5 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

 

 

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/- prišli len dve pošty:

 

p.č.:33- 23.5.2016 Droppa Peter – podpísaná Nájomná zmluva na chatu a potvrdenia o zaplatení poplatkov

p.č.:34- 2.6.2016 Agroinštitút NR – pozvánka na školenie o PS

 

4. Lesohospodárska činnosť /Košo/- urobila sa prerezávka 2,61Ha podľa predpisu, prebierka na ploche 0,36Ha, kalamita sa spracovala 72,52m, drevo berie Dosza za 55€/m3. Šimko dnes začal vyžínať, plochu určia po pozretí, ale asi 60% z celkovej plochy, ktorú treba vyžínať. V Chrasti sa nachádza viacero suchárov, ktoré sú nepredajné a treba ich vypíliť, takisto drevina po prebierke. Treba určiť cenu za priestorový meter.

- Repa hovoril o tom, že treba vyzvať Gašinca, aby si odviezol drevo, lebo Urbár neručí za to, keď mu ho niekto ukradne.

 

5. Rôzne- Skubíková- znovu požiadala o to, aby sa začali vybavovať podiely z Laziského urbáru. Hlavne urbár Motko- Črmnô.

 

6. Uznesenie

 

7. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude 27.6.2016.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 13.06.2016 o 21,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode