Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 24.11.2014

24.11.2014 21:09

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 24.11.2014 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková, Ján Kubáň.

Revízna komisia- nikto

Hostia- nikto

 

Program schôdze:

 

  1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia / Repa, /

  2. Informácie z lesohospodárskej činnosti v Chrasti / Košo /

  3. Vyhodnotenie Valnej hromady /Repa, Tomčík /

  4. Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát / Tomčík, Skubíková /

  5. Určenie úloh

  6. Rôzne

 

Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal slovo predsedovi spoločenstva. Prítomní hlasovali za tento program a nikto nemal žiadne námietky.

 

Hlasovali: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

1. Štefan Repa- PLNENIE ÚLOH Z MINULÉHO OBDOBIA- informoval o tom, že treba zaplatiť nájomné pre OU do konca roka 2014. Podružné meranie zariadi Zdeno Droppa. Výmena okien v miestnosti Urbáru bola prevedená, len ju treba zaplatiť. Tomčík dal taktiež zamerať žalúzie, len treba potvrdiť objednávku. Tomčík zabezpečí preloženie mreží. Repa ďalej informoval, že sa uhradila fa za ošetrenie cervakolom 1.487€. Žiada, aby práce prebral Gašinec, aby v tom Košo. neostal sám. bol za Trnovským a dal zavkladovať naše pozemky. Španko informoval a jednaní s LVS- nájomná zmluva bývalá bola urobená tak, že bola nadštandardná a vlastne SeVak nám nemusel dať nič. V stredu bude jednanie s Agro- Raciom o neplatnosti zmluvy. Treba žiadať úhradu nájomného za rok 2014 a dohodnúť nájomné pre budúce roky. Skubíková namietala, že tam bol právnik zbytočne a treba ísť aj na Agro- Racio možno bez neho, aby sme zbytočne neplatili peniaze.

 

2. Lesohospodárska činnosť- keďže sa Košo ospravedlnil, poinformoval predseda o tom, že je v Chrasti urobené všetko pre tento rok. Treba dohodnúť výrub stromov pod nové chaty.

 

3.Vyhodnotenie Valnej hromady /Repa, Tomčík /

Obidve Valné hromady prebehli podľa toho istého programu. Boli doplnení členovie Dozornej rady- na prvej schôdzi bol zvolený Ján Repa a na druhej boli dovolení Peter Kubáň a Milan Matejka.

 

 

 

 

 

4.Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát / Tomčík, Skubíková /

Predseda spoločenstva Repa a Tomčík pôjdu za právnikom Ivanom Fiačanom a dohodnú znenie zmlúv, najskôr pre nových záujemcov o chaty a postupne pre ostatných chatárov. Starí chatári majú zmluvy, ktoré nezodpovedajú žiadnym výmerám a zásadám, Všetky treba premerať a vyhotoviť nanovo.

 

5.Určenie úloh- Tomčík dohodne so St. Šimkom, aby zabezpečil pre budúci rok stromčeky cca 5.000 ks

- Repa s Tomčíkom zájdu za JUDr. Fiačanom a dotiahnu zmluvy.

 

6.Rôzne- Španko J. povedal, že jeho bratranci idú napadnúť platnosť Urbáru Mošnica a platnosť Urbáru Chrasť a budú sa chcieť oddeliť.

 

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 8.12.2014 t.j. pondelok o 18,00

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 24.11.2014 o 20.00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode