Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 27.6.2016 o 19.00

28.06.2016 09:27

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 27.6.2016 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Košo Rastislav,

Ospravedlnený: Nikto

Neospravedlnený: Španko Jaroslav, Droppa Zdeno, Kubáň Ján

Revízna komisia- Nikto

Neprítomný a ospravedlnený: Kubáň Peter

Neprítomní a neospravedlnení: Kasanický Jozef, Matejka M., Repa J.

Hostia- Nikto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu /Tomčík/

2. Protipožiarne opatrenia./ Repa/

3. Došlá a vyšlá pošta./Tomčík/

4. Lesohospodárska činnosť./Košo/

5. Rôzne

6. Záver

 

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze, hlasovanie o programe /Tomčík/

 

Hlasovanie: Prítomní 4 ZA: 4 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

2. Požiarna ochrana- Ing. Repa- lesné porasty a TTP podľa predpisov treba kontrolovať a tak predseda nahlásil kontaktné osoby- menovite, ktoré budú k dispozícii počas zvýšeného nebezpečenstva požiarov. Je za dohodu s Obcou a poľovníkmi. Navrhol aby sme nesúhlasili s riadenými ohniskami. 40 ks náradia treba niekde umiestniť. Predseda navrhuje do Požiarnej zbrojnice v Svätom Kríži umiestniť nejaké železné skrine a uložiť to náradie do nich. Ing. Skubíková navrhla, že by sa to malo kúpiť spoločne s PS Mošnica.

 

Hlasovanie: Prítomní 4 ZA: 4 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

 

 

3. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou /Tomčík/- neprišla žiadna pošta od 13.6.2016.

Akurát Ján Zuzaniak nahlásil mailom svoju mailovú adresu.

 

4. Lesohospodárska činnosť /Košo/- odviezlo sa drevo(72m3) a predalo, urobil sa výsek krov cca 1Ha a vyžínanie cca 10-12Ha. Musí to ešte premerať.

- Mgr. Tomčík hovoril o tom, že poniže chát zostali ešte dva kusy, ktoré sú aj očistené- asi ich traktorista nevidel a vyvalilo nám minimálne 3ks po veternej smršti. Treba to dať na poriadok.

 

5. Rôzne- Ing. Repa hovoril, že mu telefonoval Branislav Repa- žiadateľ o pozemok pod nové chaty, že chce doviezť prenosný dom na pozemok, ktorý mu PS ponúklo. Výbor sa dohodol, že s takýmto spôsobom nesúhlasí a trvá na tom, že chaty sa budú povoľovať iba cez riadne stavebné povolenie a na pevných základoch.

 

Hlasovanie: Prítomní 4 ZA: 4 ZRŽAL SA: 0 PROTI: 0

 

- Ing. Skubíková- znovu pripomenula, či ideme vybavovať ten urbár Motko- Črmnô

 

6. Uznesenie

 

7. Záver- Predseda poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa, že ďalšie stretnutie bude podľa potreby.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 27.06.2016 o 21,00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode