Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 29.6.2015 o 19.00

30.06.2015 09:16

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

Dňa: 29.6.2015 o 19.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Tomčík Pavol, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Droppa Zdeno, Španko Jaroslav

Ospravedlnený: Ing. Skubíková (Tomčíkovi, Repovi)

Neospravedlnený: nikto

Revízna komisia- Kubáň Peter

Neprítomní: Kasanický, Kubáň Peter, Matejka M., Repa J.

Hostia- Pavlík Jozef

Program na výborovú schôdzu PS Svätý Kríž, ktorá sa uskutočnila dňa 29.6.2015 o 19.00 v Urbárskej miestnosti v pondelok s nasledovným programom:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otvorenie /Tomčík/

1. Otvorenie- Otvoril Pavol Tomčík a dal hlasovať o programe.

Hlasovali za program: PRÍTOMNÍ: 6 ZA: 0 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

2. Program rozvoja vidieka / Repa, Tomčík, Španko /- Repa a Tomčík oboznámili

- oboznámili s výsledkom rokovaní v BB a všetci členovia sa k tomu vyjadrili. Ing. Pavlík vysvetlil členom výboru, že za dva mesiace sa nedajú vybaviť všetky papiere- hlavne stavené a územné. Povedal, že sa to nedá stihnúť a tak Výbor o tom nehlasoval. Dohodli sme sa, že spojíme ešte s projektantom a dohodneme na ďalšom postupe.

Z: predseda T: 30.6.2015

3. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia. / Repa, /- vystaviť fa pre Gašinca, práve dnes išla poštou

- 30.6.2015 je posledný deň na úhradu nájomného za chaty. Predseda má pripravené výzvy na úhradu nájomného Tomčík Ján, Repa Igor, Droppa Ján, Pavlík Jozef, Antoška Pavol Valach Tibor

4. Oboznámenie s došlou a vyšlou poštou / Tomčík /

- Odpovedať Vitálišovi na prístupovú cestu tak, že PS ju urobí a od hranice pozemku p. Antošku mu bude vymeraný nájom.

5. Lesohospodárska činnosť /Košo, /

- Košo- drevo by sa malo predať tento týždeň,

- je premnožený kôrovec, treba kúpiť ešte aspoň dva feromóny

- Šimko chce za vyžínanie 120€/Ha a vlani bolo 90€/Ha

6. Nájomné zmluvy - kolaudujúci chatári.

- v sobotu pôjde Droppa Zdeno, Tomčík Pavol a Repa Štefan vymerať pozemky- nádvoria pred chatou Hollý Ľubomír a Matejka Martin. Ochranné pásmo od vody je 6m a druhá hranica je 1,5m od cesty

8. Rôzne (zvolanie Valnej hromady)

- Španko Jaroslav- pod dvorom Agro- Racio je majetok PS Svätý Kríž. Treba to žiadať.

- Výbor sa dohodol, že zvolá Valnú hromadu na 26.9.2015 na 14.00- sobota a druhú na štvrtok 8.10.2015 o 16.00 hod.

9. Určenie úloh

10. Záver.

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 8.6.2015 o 20,00

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

Milan Matejka - mail.: tel.: 0910 159 621

Ján Repa - mail.: tel.: 044 55 92530

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode