Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 3.11.2014 o 18.00

04.11.2014 09:49

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 3.11.2014 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková

Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický

Hostia- nikto

 

Program schôdze:

 

 1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia / Repa, /

 2. Informácie z lesohospodárskej činnosti v Chrasti / Košo /

 3. Valná hromada /návrhy na doplnenie ľudí do dozornej rady /

 4. Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát – platby za rok 2014 / Tomčík, Skubíková /

 5. Určenie úloh

 6. Rôzne

 

Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal slovo predsedovi spoločenstva.

 

Hlasovali: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

1. Štefan Repa- PLNENIE ÚLOH Z MINULÉHO OBDOBIA- informoval o tom, že bol za Trnovským a dal zavkladovať naše pozemky. Informoval, že podpísal zmluvu s OU o priestoroch kancelárie a o nájme 10€/ na mesiac. Do 15.1. 2014 treba urobiť podružné meranie. Zdeno Droppa sľúbil, že sa spojí s Kubíkom a zariadi aby to podružné meranie urobil. Tomčík Pavol informoval, že kancelária je už vymaľovaná a dnes bol zástupca Poľskej firmy a ponúkol cenu na okná za 474€ dve okná. Výbor hlasoval za objednanie okien:

 

Hlasovali: 6 ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

- Objednávky na SBD a Stana Šimka odovzdal

V tejto chvíli prišiel ďalší člen Výboru- Ján Kubáň

-Predseda dal zahlasovať na súhlas, aby sa ošetrili všetky sadenice v Chrasti Cervakolom za 75€/Ha

 

Hlasovali: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

 

- Objednávku na Cervakol doručí predseda Šimkovi osobne 75€/Ha

- firma Martel začala kopať prípojky na chaty

 

2. Košo- lesohospodárska činnosť- ukončilo sa vyžíňanie, ťažba je taktiež ukončená. Tomčík sa pýtal ako sa bude dávať povolenie na haluzinu. Výbor rozhodol, že haluziny nieto a preto Výbor nesúhlasí s vytínaním haluziny. Ďalej Tomčík informoval, že sa pýtala p. Baďová na vyplatenie dividend, pretože si prededila majetok a zároveň žiadala ústne o palivové drevo. Skubíková informovala, že treba dať chystať drevo v Priechode vrbinu. S jej návrhom Výbor súhlasil, pretože v Chrasti dreva nieto. Treba však dohodnúť vymeranie a spôsob odoberania dreva a následnej platby za drevo. Predseda požiadal, aby každý člen pozisťoval po okolitých urbároch, ako to robia tam.

- Tomčík informoval, že dnes boli na snežnej jame traja chlapi zakrývať strechu látkou a prihŕňať zemou, aby nedošlo k pretrhnutiu lepenky.

- Skubíková informovala, že PS Mošnica robila lepenie lepenkou a stálo to okolo 300€. Bude treba nejako dohodnúť spolupodieľanie sa na financiách.

 

3.Valná hromada /návrhy na doplnenie ľudí do dozornej rady /

 

 

Program schôdze 9.11.2014 o 13,30

 1. Otvorenie

 2. Voľba členov Návrhovej(Kubáň Peter, Mičuda Pavel, Javoreková Andrea) a Volebnej komisie(Hrbčová, Fronko, Húleková)

 3. Oboznámenie o činnosti Výboru spoločenstva od ustanovujúcej Valnej hromady

 4. Oboznámenie o lesohospodárskej činnosti

 5. Oboznámenie o finančných prostriedkoch spoločenstva

 6. Oboznámenie o výsledkoch delimitačnej komisie pri delení majetku

 7. Oboznámenie o novej web stránke spoločenstva

 8. Oboznámenie členov o stave pozemkov pod chaty, o nových nájomných zmluvách

 9. Voľba nových členov Dozornej rady (Kubová Eva, Staroň Vladimír)

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Prijatie Uznesenia

 13. Záver

 14. Priateľské posedenie

 

 

-treba informovať o prinesení mailovej adresy

- treba informovať v pozvánke mailovej adrese

 

 

4.Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát – platby za rok 2014 / Tomčík, Skubíková /

 

 

 • Ceny navrhujú- vecné bremeno za elektrickú prípojku pre nečlena urbáru: 10€/m2

- vecné bremeno za elektrickú prípojku pre člena urbáru jednorázove a nezávisle od výmery vecného bremena: 10€

- Nájomné za m2 zastavaného pozemku pre člena urbáru: 0,50€/m2

- Nájomné za m2 zastavaného pozemku pre nečlena urbáru: 1€m2

- Nájomné za m2 vymeraného nádvoria pre člena urbáru 0,03€/m2

- Nájomné za m2 vymeraného nádvoria pre nečlena urbáru: 0,30€m2

- Nájomné za m2 prenajatých pozemkov (pasienky): súťaž

- Nájomné za m2 prenajatých pozemkov pre nečlena urbáru na prístupovú cestu k pozemkom 0,15€/m2

 

 

Hlasovali: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 • Pavol Tomčík informoval, že ho oslovila p. Jurigová Táňa, že predá svoj podiel 470m2 za 1.000€

 

 

 1. Určenie úloh

 

 1. Rôzne- Repa Štefan sa pýtal ako je to s podielmi Macíka, na ktorého je exekúcia.

 

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 9.11.2014 t.j. utorok o 13,30

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 3.11.2014 o 21.00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Ľubomír Droppa- mail.: lubik.droppik@gmail.com tel.: 0903 033 224

Stanislav Mičuda-mail.: kovmaxlm@stonline.sk tel.: 0905 642 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode