Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 8.12.2014 o 18.00

08.12.2014 21:22

Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 8.12.2014 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Jaroslav Španko, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková, Ján Kubáň

Revízna komisia- Peter Kubáň

Hostia- Stanislav Kubík

 

Program schôdze:

  1. Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia / Repa, /

  2. Oboznámenie o stretnutí s AGRO RACIO / Repa /

  3. Oboznámenie o stretnutí s Lesným úradom / Repa /

  4. Oboznámenie o stave s podružným meraním / Droppa /

  5. Oboznámenie o stave s miestnosťou Urbáru / Tomčík /

  6. Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát / Tomčík /

  7. Rôzne

  8. Uznesenie

 

Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program, ktorý poslal všetkým aj poštou. Dal slovo predsedovi spoločenstva.

 

Hlasovali: 5 ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

1. Štefan Repa- PLNENIE ÚLOH Z MINULÉHO OBDOBIA- informoval o tom, že sa stretol so zástupcami firmy Agro Racio a treba urobiť novú zmluvu s touto firmou. Treba vystaviť faktúru za rok 2014 a dohodol, že v 1.Q 2015 treba vyvolať stretnutie a dohodnúť zvýšenie nájmu. Prečítal odpoveď Agro Racio na výpoveď, ktorú posielal bývalý výbor, v ktorej s touto výpoveďou nesúhlasí. O tejto odpovedi nebola doteraz žiadna vedomosť. p. Skubíková povedala, že netreba platiť právnika, keď s tým aj tak nepohneme, pretože zmluva je podpísaná do roku 2018. Potom prišiel Ján Kubáň.

3. Oboznámenie o stretnutí s Lesným úradom / Repa /ďalej bol na lesnom úrade, kde bol nahlásiť nových členov Dozornej rady, ktorí boli zvolení na Valných hromadách. Dá zapísať všetkých troch, t.j.: Repa Ján, Kubáň Peter a Matejka Milan.

- ďalej oboznámil, že v prípade ďalších parciel, ktoré by sme chceli pričleniť ku Urbáru, treba mať súhlas vlastníkov. Do 19.12.2014 treba dodať zápisnice s podpismi z Valných hromád, aby dopísali na lesnom úrade ďalších členov Dozornej rady. Jaroslav Španko kritizoval snahy o vybavovanie ďalších pozemkov za peniaze urbáru a pripájanie k urbáru. Nech si každý vybavuje svoje pozemky sám.

4. Oboznámenie o stave s podružným meraním / Droppa / - Stanislav Kubík informoval, že si musí podružné meranie ešte pozrieť a potom nám urobí cenovú ponuku. Dohodlo sa, že to s ním pôjde pozrieť Tomčík

5. Oboznámenie o stave s miestnosťou Urbáru / Tomčík /- 9.12. prídu montovať žalúzie a donesú aj faktúru. Bude to stáť 495€.

6. Nájomné zmluvy na chaty a príslušné pozemky zoznam nových chát / Tomčík / - bol spolu s predsedom spoločenstva za JUDr. Fiačanom a ten sľúbil že vypracuje zmluvu, ktorá by mala byť nejakou mustrou a podľa nej sa vypracujú ďalšie zmluvy.

7. Rôzne- Štefan Repa hovoril o tom, že bol spolu s Tomčíkom na katastri a zaujímali sa o prelustrovanie vlastníkov a výšky podielov. Chce za to firma Geodetka 900€, ale pretože to Valná hromada žiadala, oni dvaja sú za to, aby sa to urobilo. Za túto sumu dal hlasovať a výsledok hlasovania bol nasledovný:

 

Hlasovali: 7 ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

 

- Tomčík sa pýtal, ako ideme postupovať pri vydávaní povolení na stromčeky a haluzinu. Košo odpovedal, že nevydávať povolenia. Chrasť sa ešte len zmáha.

- Repa sa pýtal lesného gazdu na to, ako postupovať pri výrube stromov pod nové chaty. Ten odpovedal, že Gašinec by mal o tom rozhodnúť v čase vegetačného kľudu. Košo sľúbil, že sa s ním dohodne.

- Droppa Zdeno sa pýtal ako s tým pôvodným stavom pri zakopávaní kábla. Repa mu odpovedal, že ešte nebol s Loviškom- zástupcom firmy Martel a on mu povedal, že sa mu ozve.

8. Záver- následne predseda schôdzu ukončil.

 

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 12.1.2015 t.j. pondelok o 18.00

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 8.12.2014 o 20.00

 

Kontakty na členov výboru a členov komisií:

Štefan Repa - mail.: stefan.repa@svp.sk tel.: 0903 806 631

Jaroslav Španko - mail.: spankojaro1@gmail.com tel.: 0911 542 898

Rastislav Košo - mail.: kosor@zoznam.sk tel.: 0907 856 893

Pavol Tomčík - mail.: tomcikpavol@gmail.com tel.: 0905 472 392

Zdenko Droppa - mail.: zdeno.droppa@spp.sk tel.: 0903 942 255

Kubáň Ján st. - mail.: tel.: 0948 005 187

Mária Skubíková- mail.: skubikova.maria@gmail.com tel.: 0902 212 126

 

Elena Hrbčová - mail.: hrbcova@stonline.sk tel.: 0905 260 284

Ľubomír Droppa- mail.: lubik.droppik@gmail.com tel.: 0903 033 224

Stanislav Mičuda-mail.: kovmaxlm@stonline.sk tel.: 0905 642 284

Jozef Kasanický- mail.: jkasanicky@gmail.com tel.: 0907 841 800

Peter Kubáň - mail.: anka.ruckova@gmail.com tel.: 0908 163 059

 

Stanislav Šimko – mail.: simkoparkwood@gmail.com tel.: 0903 196 125

Ivan Gašinec – mail.: tatraforest@mail.t-com.sk tel.: 0903 464 641

 

 

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode