Zápisnica zo stretnutia záujemcov o výstavbu chát v II. etape zo dňa: 15.4.2015 o 16.00

16.04.2015 09:59

Zápisnica zo stretnutia záujemcov o výstavbu chát v II. etape Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 15.4.2015 o 16.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Tomčík Pavol,

Revízna komisia- Peter Kubáň, Ing. Kasanický Jozef

Záujemcovia o pozemky: Húlek Jaroslav ml., Slačka Milan, Stankovianska Alena, Janičina Pavel, Králiková Anna, MUDr. Hrbčová Elena, Kubáň Peter, Potfajová Jarmila, Smilnická Renata, Hollý Ľubomír,

 

Program:

1. Otvorenie / Tomčík /

2. Oboznámenie a vysvetlenie dôvodu stretnutia / Tomčík, Repa Št. /

3. Oboznámenie s možnosťami vybavovania a postupom / Pavlík /- treba riešiť územné povolenie pre elektriku spoločne, chaty navrhuje riešiť individuálne. Urbár dať predbežnú žiadosť na ŽP, alebo riešiť žiadosti individuálne. Viac sa prikláňa k variante individuálneho vybavovania. Treba si dať urobiť projektovú dokumentáciu a s tou potom ísť na ŽP.

4. Rôzne- MUDr. Hrbčová povedala, že ona chce stavať a ide si to vybavovať. Požiadala výbor, aby jej pripravil aj zmluvu. Pridali sa k nej Stankovianska, Králiková, Janičina, Kubáň P., Hollý Ľ., Potfajová J., Húlek, Smilnická, Slačka. Zmluvu nechcel Mičuda a váhavo sa vyjadril Kasanický.

- Tomčík P. povedal, že výbor počká do konca roku 2015 a dovtedy, kto bude chcieť mu urobia zmluvu okamžite. Koncom roka sa stretneme a dohodneme na ďalšom postupe. Výbor však počká maximálne do konca roku 2016. Kto potom nebude mať podpísanú zmluvu, musí ju buď podpísať, alebo odstúpiť ďalšiemu záujemcovi. Výbor tak chce predísť špekuláciám s pozemkami. Nájomné zmluvy sú pripravené pre každého.

- Pavel Janičina odovzdal Darovaciu zmluvu na syna svojej družky- Jána Líšku a stavať bude on.

- Jarmila Potfajová povedala, že ona chce tiež darovať podiel svojmu synovi Miroslavovi a stavať chce on.

- Králiková Anna informovala, že dala taktiež zavkladovať Darovaciu zmluvu na syna Mariána

5. Záver- Výbor PS Sv. Kríž poďakoval prítomným a stretnutie bolo ukončené.

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční do konca roku 2015

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 15.4.2015 o 17,00

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode