Zápisnica zo stretnutia záujemcov o výstavbu chát v II. etape zo dňa: 23.1.2015 o 18.00

27.01.2015 08:50

Zápisnica zo stretnutia záujemcov o výstavbu chát v II. etape Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž,

dňa: 23.1.2015 o 18.00

 

Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Mgr. Tomčík Pavol,

Ing. Mária Skubíková- nechce stavať a vzdáva sa pozemku v prospech Stankovianskeho Albína, ktorý je vlastníkom a mala žiadosť jeho mama Alena Stankovianska,

Revízna komisia- 1. Ing. Kasanický Jozef- chce stavať a je vlastníkom

Záujemcovia o pozemky:

 

2. Húleková Ľudmila- (chce, aby staval jej syn Jaroslav Húlek)

3. Slačková Eva- (chce stavať ona, ale majiteľom je otec Ján Líška), Slačka Milan

4. Stankovianska Alena, Stankovianska Alexandra, Stankoviansky Albín, 18.8.1993, rč.

5. Janičina Pavel- zatiaľ sa nevyjadril

6. Králiková Anna- (ona je vlastníčka, chce stavať Ing, Králik Marian, 28.6.1971, 710628/7815, LM, Podtatranského 35, 031 01 OP EA 128212 , kralik.marian@gmail.com)

7. Mgr, Droppa Miroslav ml., (chce stavať on, ale vlastníkom je jeho otec) 7.4.1982, 820407/7750, Sv. Kríž 121, 032 11, OP SL 834475, droppamirec@gmail.com

8. Kabzanová Oľga- (ona je vlastníčka, chce stavať Ing. Tibor Kabzan- jej syn)

9. Javoreková Andrea- zatiaľ sa nevyjadrila

10. MUDr. Hrbčová Elena- ona chce stavať, 19.12.1961. 616219/6293, LM, Šoltésovej 1421/18, 031 01, OP EL 277793

11. Kubáň Peter- on chce stavať, 19.12.1964, 641219/6252, LH, Prekážka 726/27, 033 01, OP EL 562756

12. Potfajová Jarmila- ona je vlastníčka, ale chce aby staval jej syn M. Potfaj

13. Smilnická Renata- (chce stavať ona), Repová Terézia

14. Hollý Ľubomír- on chce stavať a je aj vlastníkom. Pozemok mala pridelený jeho mama Oľga Hollá.

 

Nezúčastnili sa:

1. Mičuda Stanislav- nechce stavať a pozemok prepúšťa ďalšiemu žiadateľovi

2. Fronko Tibor- nezúčastnil sa stretnutia, nevieme či chce stavať

3. Fronko Roman- nezúčastnil sa stretnutia, nevieme či chce stavať

4. Španko Milan- nezúčastnil sa stretnutia, nevieme či chce stavať

5. Španko Vladimír- nezúčastnil sa stretnutia, nevieme či chce stavať

6. Droppová Helena- nechce stavať, chce to prepustiť synovi Romanovi Droppovi

7. Repa Branislav- nezúčastnil sa stretnutia, nevieme či chce stavať

 

 

 

 

 

Program:

1. Otvorenie / Tomčík /

2. Oboznámenie a vysvetlenie dôvodu stretnutia / Tomčík /

3. Oboznámenie so znením zmlúv / Repa, /

4. Rôzne

5. Určenie úloh

 

 

1. Schôdzu otvoril P. Tomčík a prečítal program

2. Oboznámenie s dôvodom stretnutia- P. Tomčík – v krátkosti vysvetlil dôvod a odovzdal slovo predsedovi spoločenstva.

3. Oboznámenie so znením zmlúv - Št. Repa – v krátkosti vysvetlil znenie zmlúv a oboznámil s cenníkom za pozemok pod chatu a nádvorie a oboznámil s tým, že je lepšie, aby si prededili na tých, kto bude naozaj stavať. Výbor spoločenstva odovzdal každému návrh zmluvy, aby sa mohol každý k nemu vyjadriť. Požiadal prítomných, aby si prededili vlastníctvo na toho, kto chce naozaj chatu stavať. Oznámili prítomným, že zmluvy budú pripravené na podpísanie najneskôr do konca februára.

4. Rôzne, diskusia- Hollý sa pýtal na spôsob pripravenia cesty ku chatám- Mgr. Tomčík povedal, že sa v apríli začne s jej budovaním. Spoločenstvo má človeka, ktorý nechce byť menovaný a ten zadarmo zariadi vysypanie cesty štrkom. Nevie ako rýchlo sa s ňou bude pokračovať, ale si myslí, že pokiaľ sa začne s výstavbou, bude cesta vysypaná. Treba ju však predtým zamerať, aby sa nestalo to, že ju rozkopú elektrárne, ako to bolo s cestou pri dokončievajúcich sa chatách, ktorú predošlý výbor nechal vysypať bez zamerania.

- MUDr. Hrbčová navrhla, aby to vybavoval Ing. Pavlík, keď s tým má skúsenosti. Následne záujemcovia hlasovali a jednohlasne rozhodli, aby to bol on, kto bude vybavovať potrebné veci.

- Ing. Králik sa pýtal na presné miesta, kde sú ich pozemky, aby si ich išli pozrieť- Ing. Repa mu odpovedal, že keď sa bude zamerievať cesta, dáme im vedieť a geodet im približne ukáže, ale odporúča, aby si to každý premeral sám podľa mapy, v ktorej sú pozemky zakreslené.

- Ing. Repa vysvetlil záujemcom, že sa do 15. marca musí vykonať výrub, v čase vegetačného kľudu. Vyrúbu sa len stromy, ktoré sú väčšie a majú hodnotu. Tie menšie by sa dali vyrúbať v ďalšej fáze.

5. Určenie úloh- Zhromaždenie sa dohodlo na základe jednohlasného rozhodnutia, že treba všetkým vybavovaním poveriť Ing. Pavlíka. Osloví ho Mgr. Pavol Tomčík. Na ďalšej schôdzi oboznámi záujemcov s jeho stanoviskom.

 

Predseda poďakoval prítomným za účasť.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční do konca februára

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Tomčík Dňa: 23.10.2015 o 19.30

Späť

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode