OZNAMY

 
Výbor Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž pozýva svojich členov
na riadne Zhromaždenie dňa 19. júna 2022 o 14,00 hod. v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Svätom Kríži.
Program:
1. Otvorenie a informácia o programe zhromaždenia
2. Voľby komisií: mandátová, návrhová, skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti výboru a plnení uznesenia za rok 2021
4. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2021
6. Správa lesného hospodára za rok 2021
7. Správa mandátovej komisie
8. Návrh na uznesenie
9. Diskusia, návrhy a pripomienky
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

Pozvánka na Valné zhromaždenie:

Výbor PS pozýva všetkých členov PS na Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa: 11.06.2023 o 14.00 hodine v KD vo Svätom Kríži. Prezentácia bude od 13.00.

Program Valného zhromaždenia:

Dátum: 11.06.2023

Čas: 14,00

Miesto: KD Svätý Kríž

Program:

1. Otvorenie a oboznámenie s programom, doplnky, schválenie programu 
2. Voľby komisií: mandátová, návrhová, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Správa o činnosti výboru za rok 2022/23 a plnení uznesenia z roku 2022 
4. Správa o hospodárení za rok 2022, účtovná uzávierka a návrh rozpočtu na rok 2023
5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2022 
6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2022 a plán práce na rok 2023
7. Správa mandátovej komisie 
8. Návrh na uznesenie 
9. Diskusia, návrhy a pripomienky
10. Schválenie uznesenia 
11. Záver 

Zápisy z výborových schôdzí

<< 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode