OZNAMY

POZOR ZMENA TERMÍNU!

Výbor PS pozýva všetkých členov na volebné Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 02.06.2024 (nedeľa) (pôvodne bolo 19.5.2024) o 13:30 hod. v Kultúrnom dome vo Svätom Kríži.

Program Valného zhromaždenia:

 

1. Otvorenie a informácia o programe zhromaždenia(Mgr. Tomčík P.)

2. Voľby komisií: mandátová(Ing. Skubíková M.), volebná, návrhová(Ing. Kasanický J.), skrutátorov(Ing. Skubíková M., Bc. Pethová L., Rumanská R.),, zapisovateľa(Mgr. Tomčík P.) a overovateľov zápisnice(Ing. Kasanický J.).

3. Správa o činnosti výboru a plnení uznesenia za rok 2023(Hollý I.)

4. Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh plánu činnosti Pozemkového spoločenstva

    pre rok 2024(Ing. Repa Št.)

5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2023(Ing. Kasanický J.)

6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2023(Ing. Gašinec I.)

7. Ponuka na prípadný predaj podielov, alebo prenájom parciel(Mgr. Tomčík P.)

8. Schválenie Účtovnej závierky za rok 2023(Ing. Repa Št.)

9. Správa mandátovej komisie(Ing. Skubíková M.),

10. Návrh členov nového Výboru Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny, voľba

     Výboru(Mgr. Tomčík P.)

11, Návrh členov novej Dozornej rady Pozemkového spoločenstva, doplnky a zmeny,

      voľba DR(Mgr. Tomčík P.)

12. Návrh na uznesenie(Mgr. Tomčík P.)

13. Diskusia, návrhy a pripomienky

14. Schválenie uznesenia(Mgr. Tomčík P.)

15. Ukončenie(Mgr. Tomčík P.)

16. Občerstvenie

 

Výbor Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž pozýva svojich členov

na riadne Zhromaždenie dňa 19. júna 2022 o 14,00 hod. v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Svätom Kríži.

Program:

1. Otvorenie a informácia o programe zhromaždenia

2. Voľby komisií: mandátová, návrhová, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Správa o činnosti výboru a plnení uznesenia za rok 2021

4. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

5. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2021

6. Správa lesného hospodára za rok 2021

7. Správa mandátovej komisie

8. Návrh na uznesenie

9. Diskusia, návrhy a pripomienky

10. Schválenie uznesenia

11. Záver

 

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode