Zápisy z výborových schôdzí

 • 14.06.2016 14:36

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 13.6.2016 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 13.6.2016 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Košo Rastislav, Kubáň Ján Ospravedlnený: Droppa Zdeno Neospravedlnený: Španko Jaroslav, Revízna komisia- Kubáň...

 • 24.05.2016 09:21

  Zápisnica z Valnej hromady zo dňa: 21.05.2015 o 13.30

  Zápisnica z Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 21.05.2015 o 13.30   Program Valnej hromady- 21.5.2016 o 13,30 v sále KD vo Sv. Kríži: - Oboznámenie s programom - Voľba komisií - Schválenie programu - Správa o činnosti - Návrh plánu lesohospodárskej činnosti na rok 2016 -...

 • 17.05.2016 10:38

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 16.5.2016 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 16.5.2016 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Droppa Zdeno Ospravedlnený: Neospravedlnený: Španko Jaroslav, Revízna komisia- ...

 • 12.04.2016 09:55

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 11.4.2016 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 11.4.2016 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Španko Jaroslav, Droppa Zdeno prišiel až počas druhého bodu...

 • 22.03.2016 10:00

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 21.3.2016 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 21.3.2016 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Kubáň Ján Ospravedlnený: Španko Jaroslav Neospravedlnený: Revízna...

 • 23.02.2016 14:16

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 22.2.2016 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 22.2.2016 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ospravedlnený: Ing. Skubíková Mária Neospravedlnený: Droppa Zdeno, Španko Jaroslav, Košo Rastislav Revízna komisia-...

 • 01.02.2016 21:34

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 1.2.2016 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 1.2.2016 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Španko Jaroslav, Košo Rastislav Ospravedlnený: nikto Neospravedlnený: nikto Revízna...

 • 12.01.2016 08:46

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 11.01.2016 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 11.01.2016 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Ospravedlnení: Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav, Neospravedlnení: Droppa Zdeno, Revízna komisia-...

 • 16.11.2015 22:36

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 16.10.2015 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 16.10.2015 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno Ospravedlnený: nikto Neospravedlnený: Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Revízna komisia-...

 • 20.10.2015 13:25

  Zápisnica z II. Valnej hromady zo dňa: 1.10.2015 o 16.00

  Zápisnica z II. Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 1.10.2015 o 16.00     Program schôdze : 1, Otvorenie – oboznámenie s programom 2, Voľba komisii - /mandátnej, návrhovej a volebnej/ 3, Schválenie programu 4, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej...

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode