Zápisy z výborových schôdzí

 • 22.03.2016 10:00

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 21.3.2016 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 21.3.2016 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Kubáň Ján Ospravedlnený: Španko Jaroslav Neospravedlnený: Revízna...

 • 23.02.2016 14:16

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 22.2.2016 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 22.2.2016 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ospravedlnený: Ing. Skubíková Mária Neospravedlnený: Droppa Zdeno, Španko Jaroslav, Košo Rastislav Revízna komisia-...

 • 01.02.2016 21:34

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 1.2.2016 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 1.2.2016 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Španko Jaroslav, Košo Rastislav Ospravedlnený: nikto Neospravedlnený: nikto Revízna...

 • 12.01.2016 08:46

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 11.01.2016 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 11.01.2016 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Ospravedlnení: Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav, Neospravedlnení: Droppa Zdeno, Revízna komisia-...

 • 16.11.2015 22:36

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 16.10.2015 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 16.10.2015 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno Ospravedlnený: nikto Neospravedlnený: Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Revízna komisia-...

 • 20.10.2015 13:25

  Zápisnica z II. Valnej hromady zo dňa: 1.10.2015 o 16.00

  Zápisnica z II. Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 1.10.2015 o 16.00     Program schôdze : 1, Otvorenie – oboznámenie s programom 2, Voľba komisii - /mandátnej, návrhovej a volebnej/ 3, Schválenie programu 4, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej...

 • 08.10.2015 14:47

  Zápisnica z Valnej hromady zo dňa: 26.9.2015 o 14.00

  Zápisnica z Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 26.9.2015 o 14.00     Program schôdze : 1, Otvorenie – oboznámenie s programom 2, Voľba komisii - /mandátnej, návrhovej a volebnej/ 3, Schválenie programu 4, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej...

 • 06.10.2015 08:59

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 5.10.2015 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 5.10.2015 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno Ospravedlnený: nikto Neospravedlnený: Španko Jaroslav Revízna komisia-...

 • 22.09.2015 10:12

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 21.9.2015 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 21.9.2015 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Košo Rastislav Ospravedlnený: Španko Jaroslav Neospravedlnený: nikto Revízna komisia-...

 • 08.09.2015 08:43

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 7.9.2015 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 7.9.2015 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Košo Rastislav Ospravedlnený: Španko Jaroslav Neospravedlnený: nikto Revízna komisia-...

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode