Zápisy z výborových schôdzí

 • 08.10.2015 14:47

  Zápisnica z Valnej hromady zo dňa: 26.9.2015 o 14.00

  Zápisnica z Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 26.9.2015 o 14.00     Program schôdze : 1, Otvorenie – oboznámenie s programom 2, Voľba komisii - /mandátnej, návrhovej a volebnej/ 3, Schválenie programu 4, Správa o činnosti Výboru spoločenstva od ostatnej Valnej...

 • 06.10.2015 08:59

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 5.10.2015 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 5.10.2015 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno Ospravedlnený: nikto Neospravedlnený: Španko Jaroslav Revízna komisia-...

 • 22.09.2015 10:12

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 21.9.2015 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 21.9.2015 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Košo Rastislav Ospravedlnený: Španko Jaroslav Neospravedlnený: nikto Revízna komisia-...

 • 08.09.2015 08:43

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 7.9.2015 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 7.9.2015 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Droppa Zdeno, Košo Rastislav Ospravedlnený: Španko Jaroslav Neospravedlnený: nikto Revízna komisia-...

 • 26.08.2015 09:09

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 24.8.2015

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 24.8.2015 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav Ospravedlnený: nikto Neospravedlnený: Košo Rastislav, Droppa Zdeno Revízna komisia-...

 • 04.08.2015 07:04

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 20.7.2015 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 20.7.2015 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Pavol Tomčík, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav Ospravedlnený: nikto Neospravedlnený: Droppa Zdeno Revízna komisia-...

 • 30.06.2015 09:16

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 29.6.2015 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 29.6.2015 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Tomčík Pavol, Košo Rastislav, Kubáň Ján, Droppa Zdeno, Španko Jaroslav Ospravedlnený: Ing. Skubíková (Tomčíkovi, Repovi) Neospravedlnený:...

 • 10.06.2015 07:40

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 8.6.2015 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 8.6.2015 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Mgr. Tomčík Pavol, Košo Rastislav, Ing. Skubíková Mária, Ospravedlnený: Španko Jaroslav (Tomčíkovi, Repovi) Neospravedlnený: Ján Kubáň, Droppa...

 • 03.06.2015 08:02

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 1.6.2015 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 1.6.2015 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ján Kubáň, Ing. Skubíková Mária, Španko Jaroslav. Ospravedlnený: Droppa Zdeno(Tomčíkovi, Kubáňovi) Neospravedlnený:...

 • 20.05.2015 09:52

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 18.5.2015 o 19.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, Dňa: 18.5.2015 o 19.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ján Kubáň Ospravedlnení: Skubíková(Tomčíkovi), Španko(Repovi) Neospravedlnený: Droppa Zdeno Revízna komisia- Peter...

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode