Zápisy z výborových schôdzí

 • 21.11.2014 19:31

  Zápisnica z Valnej hromady zo dňa: 20.11.2014 o 15,00

  Zápisnica z Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 20.11.2014 o 15,00     Program schôdze : Otvorenie- Otvoril Pavol Tomčík. Privítal prítomných, oboznámil s programom a navrhol doplniť program o bod 2. Všetci prítomní boli jednohlasne ZA. Voľba členov...

 • 12.11.2014 12:29

  Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 9.11.2014

        UZNESENIE   Zo zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Svätý Kríž, konaného dňa 9.11.2014 o 13.30 v Kultúrnom dome vo Svätom Kríži       ZHROMAŽDENIE berie na vedomie: Oboznámenie o činnosti Výboru PS Sv. Kríž od ustanovujúceho...

 • 11.11.2014 14:42

  Zápisnica z Valnej hromady zo dňa: 9.11.2014 o 13.30

  Zápisnica z Valnej hromady Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 9.11.2014 o 13.30     Program schôdze : Otvorenie- Otvoril Pavol Tomčík. Privítal prítomných, oboznámil s programom a navrhol doplniť program o bod 2. Všetci prítomní boli jednohlasne ZA. Voľba členov...

 • 04.11.2014 09:49

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 3.11.2014 o 18.00

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 3.11.2014 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický Hostia- nikto   Program...

 • 20.10.2014 23:05

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 20.10.2014

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 20.10.2014 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková, Revízna komisia- nikto Hostia- Ing. Jozef Pavlík, Jozef...

 • 10.10.2014 10:05

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 6.10.2014

  Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický Hostia- nikto   Program schôdze:   Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, finančná situácia PS / Repa,...

 • 24.09.2014 13:38

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 23.9.2014

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 23.9.2014 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ing. Mária Skubíková, Revízna komisia- nikto Hostia- nikto   Program schôdze:   1. Kontrola...

 • 09.09.2014 00:09

  Zápis z Výborovej schôdze 8.9.2014

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 8.9.2014 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ing. Mária Skubíková, Ján...

 • 22.08.2014 13:25

  Zápis z delimitačnej komisie zo dňa 20.8.2014

  Zápisnica Zo zasadnutia spoločnej Delimitačnej komisie vlastníkov pozemkov konanej dňa 20.8.2014 o 17.00 vo Svätom Kríži .   Prítomní: Španko Štefan, Matejka Milan, Španková Ľudmila, Repa Igor, Ing. Gašinec Ivan, Ing. Repa Štefan, Mgr. Tomčík Pavol, Miksová Katarína   Pavol...

 • 28.07.2014 08:19

  Zápis z Výborovej schôdze 25.7.2014

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 25.7.2014 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján st., Droppa Zdenko, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík...

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode