Zápisy z výborových schôdzí

 • 20.10.2014 23:05

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 20.10.2014

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 20.10.2014 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková, Revízna komisia- nikto Hostia- Ing. Jozef Pavlík, Jozef...

 • 10.10.2014 10:05

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 6.10.2014

  Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Droppa Zdenko, Ing. Mária Skubíková Revízna komisia- Ing. Jozef Kasanický Hostia- nikto   Program schôdze:   Plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, finančná situácia PS / Repa,...

 • 24.09.2014 13:38

  Zápisnica z Výborovej schôdze zo dňa: 23.9.2014

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 23.9.2014 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ing. Mária Skubíková, Revízna komisia- nikto Hostia- nikto   Program schôdze:   1. Kontrola...

 • 09.09.2014 00:09

  Zápis z Výborovej schôdze 8.9.2014

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 8.9.2014 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík Pavol, Ing. Mária Skubíková, Ján...

 • 22.08.2014 13:25

  Zápis z delimitačnej komisie zo dňa 20.8.2014

  Zápisnica Zo zasadnutia spoločnej Delimitačnej komisie vlastníkov pozemkov konanej dňa 20.8.2014 o 17.00 vo Svätom Kríži .   Prítomní: Španko Štefan, Matejka Milan, Španková Ľudmila, Repa Igor, Ing. Gašinec Ivan, Ing. Repa Štefan, Mgr. Tomčík Pavol, Miksová Katarína   Pavol...

 • 28.07.2014 08:19

  Zápis z Výborovej schôdze 25.7.2014

  Zápisnica z Výborovej schôdze Urbárskeho spoločenstva Svätý Kríž, dňa: 25.7.2014 o 18.00   Prítomní: Výbor spoločenstva- Ing. Štefan Repa, Španko Jaroslav, Ing. Skubíková Mária, Kubáň Ján st., Droppa Zdenko, Košo Rastislav, Mgr. Tomčík...

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
Svätý Kríž

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode